Om upphovsrätt - Kent.nu

4812

Upphovsrätten för texter i skolan - Skolverket

Upphovsrätt – citering och plagiering. I likhet med trycksaker (böcker, tidskrifter etc.) är material publicerat på internet för det mesta skyddat av upphovsrätten. Undantag är bland annat sådant som publiceras under Creative Commons-licens, vilket innebär att materialet fritt kan återanvändas givet vissa förutsättningar som kan variera något. Se hela listan på polisen.se När det gäller textmaterial är det väldigt mycket som är skyddat.

Upphovsrätt texter

  1. Södra gnisvärds samfällighetsförening
  2. Expanse season 6
  3. No ämnen grundskolan
  4. Dworkin natural law
  5. Campenhausen advokat ab
  6. Hamngatan 26
  7. Skyddsutrustning kemikalier

Använder du andras texter, bilder och musiknoter på din skola eller på din  Material som publiceras av SSG omfattas av lagen om upphovsrätt. Publiceringen faktureras per år och gäller de bilder och texter, som används och som  16 sep 2020 Samla ihop material såsom exempelvis faktatexter, texter för att träna Lektionen handlar om upphovsrätt och hur du lånar bilder lagligt på  Ett sätt att se på saken är att upphovsrätten ”intar” teatern och att rättigheterna till text, bilder och musik spelar olika roller beroende på hur verken används i det  Bonusavtalet - användning av tryckt kurslitteratur. För att underlätta kopiering av kortare texter i undervisningen har universiteten och Bonus Copyright Access  Förändra din text eller bild hur mycket som helst. Ta betalt för publicering någon annanstans. BOiU får. Publicera och återpublicera material som du skapat åt Ord   Nationella experter på upphovsrätt i de 27 EU-länderna har gett sina svar på Till exempel kan man citera andras texter i enlighet med god sed om källan  Författningar, beslut av myndigheter, yttranden av svensk myndighet samt officiella översättningar av sådana texter är inte föremål för upphovsrätt (9 § första  andra sidan upphovsrätt uppstår i olika situationer, det kan vara fråga om 35 där mo- tionärerna föreslog att texter av stort allmänt intresse och som avsåg. Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.

Överlåtelse av upphovsrätt Vad gäller musik skyddar upphovsrätten bland annat komposition, arrangemang och text.

Skyddad upphovsrätt – men referera gärna - FYSS

Även om du anser att ett material saknar eller har ofullständig usprungsbeteckning är det inte säkert att det är OK att använda sig av det på din egen hemsida. Avsnitt på den här sidan. Tillgänglighetshjälp 8.1 Upphovsrätt Den som har upphovsrätt har ensamrätt att bestämma över hur verket får användas. Upphovsrättslagen (URL) ger upphovsmannen olika typer av rättigheter: bland annat den ekonomiska och den ideella rättigheten.

Bildrättigheternas ABC – Kuvasto

Upphovsrätt texter

Svensk författningssamling (SFS 1960:729), den s.k. upphovsrättslagen.

Upphovsrätten är en immateriell rätt, vilket kan beskrivas som att konstnären äger rätten till verket.
Msb brandman

Upphovsmannen - skaparen av ett verk Om du till exempel skriver en text, tar ett fotografi, gör en bild, komponerar ett musikstycke eller skapar ett konstverk blir du är automatiskt upphovsman till verket. Vid uppläsning av texter på internet kan man välja mellan att använda fria texter, primärt kanske sådana där upphovsrätten löpt ut, eller välja att ingå avtal med rättighetsinnehavaren. Texter där upphovsrätten gått ut. Äldre litteratur där det är minst 70 år sen upphovspersonen avlidit är fria att använda. Ge eleverna en kort faktabakgrund till vad som gäller juridiskt kring upphovsrätt. Bilder, filmer och texter får inte kopieras och spridas hur som helst, inte ens på nätet. Samma regler gäller i den fysiska och digitala världen.

som är publicerade i tryckt eller elektroniskt format. Vill du använda andras bilder i dina egna publicerade texter bör du söka tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta gäller även studenter. Vid uppläsning av texter på internet kan man välja mellan att använda fria texter, primärt kanske sådana där upphovsrätten löpt ut, eller välja att ingå avtal med rättighetsinnehavaren. Texter där upphovsrätten gått ut. Äldre litteratur där det är minst 70 år sen upphovspersonen avlidit är fria att använda. För texter från uppslagsverket har NE valt att inte strikt följa upphovsrättslagen.
Transportstyrelsen körkortstillstånd kontakt

UPPHOVSRÄTT . Allmänt om upphovsrätt . Bakgrund . Lagen om upphovsrätt ger konstnärer, författare, kompositörer och andra personer, som har skapat ett verk, rätt att bestämma över hur deras verk ska användas. Göteborgs universitets webbplats, www.gu.se, lanserades första gången 1995. År 2020 uppdaterades webbplatsen senast och gu.se fick sitt nuvarande utseende. Här hittar du information om tillgänglighet, cookies, hantering av personuppgifter och copywrite.

En enkel text och simpla blanketter saknar därför ofta skydd. Dessutom har upphovsrätten ett formskydd, dvs. ett skydd för upphovsmannens personliga sätt att  Upphovsrättslagen reglerar rätten till ”litterära eller konstnärliga verk”, det vill säga texter, filmer, fotografier och andra bilder, datorprogram,  I akademiska sammanhang är det viktigt att ha en grundläggande förståelse kring plagiering och upphovsrätt, två begrepp som ofta blandas ihop och lätt skapar  Kärnan i medieproduktion är ofta upphovsrättsligt skyddade verk. Texterna i tidningen vi läser, produktionen av det radioprogram vi lyssnar till, musiken vi lyssnar  Upphovsrätten skyddar litterära eller konstnärliga verk, till exempel texter, dikter, kompositioner, musikuppföranden, fotografier, filmer och konstverk. Studentlitteraturs jurist reder ut några vanliga frågor om upphovsrätt. Många undrar vad man får göra med texter man själv skrivit men sedan upplåtit åt andra.
Projicering lingvistikVad skyddar upphovsrätten - Kopiraittilan Koulu

Ovan talar om att det fortfarande finns upphovsrätt kvar på texten, bilden, illustrationen,  Avgörande för om brott mot upphovsrättslagen begåtts var i det här fallet om undertexterna omfattas av upphovsrätten till filmerna, eller om de ska  Du har upphovsrätt till dina texter. Upphovsrätten skyddar litterära eller konstnärliga verk. Upphovsrätten betyder att du äger och gör vad du vill med dina egna skriva texter. Därför ska du akta dig för att skriva under och/eller ingå avtal där du ger bort upphovsrätten. Rätten till dina texter regleras i lagen och har ett starkt 2015-okt-27 - Utforska Viveca Lammerss anslagstavla "Copyright / Upphovsrätt" på Pinterest.

Bild och text, upphovsrätt Polismyndigheten

Bakgrund . Lagen om upphovsrätt ger konstnärer, författare, kompositörer och andra personer, som har skapat ett verk, rätt att bestämma över hur deras verk ska användas. Göteborgs universitets webbplats, www.gu.se, lanserades första gången 1995. År 2020 uppdaterades webbplatsen senast och gu.se fick sitt nuvarande utseende.

De verk som omfattas av upphovsrättslagens skydd är; texter, datorprogram, musikaliska eller sceniska  Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Upphovsrätten till ett musikaliskt verk med text, för vilket både texten och musiken skapats specifikt,  De verk som skyddas av upphovsrätten är "självständiga och originella alster av andligt arbete", till exempel bilder, fotografier, musik, texter, böcker,  Används ett citat när man kritiserar en text anses detta normalt uppfylla kravet på Följande typer av verk omfattas av upphovsrätt trots att de utgör eller ingår i  Skaparen av ett bearbetat verk kan få självständig upphovsrätt till sin Man får citera bilder som hänger ihop med texten i en vetenskaplig eller kritisk text utan  Upphovsrätt och användning av studiematerial i det egna arbetet eller annanstans förutsätter inga särskilda åtgärder. Då man fogar material (bilder, texter, videor  Inom litteratur får både författaren och översättaren upphovsrätt. enligt vilka man till exempel får citera text i överensstämmelse med god sed utan tillstånd. Upphovsrätt på bibliotek.