Politisk styrning i praktiken

4903

Kursplan - Mittuniversitetet

LIBRIS titelinformation: Poststructural policy analysis : a guide to practice / Carol Bacchi, Susan Goodwin. har gjorts genom att använda Carol Bacchis ansats för kritisk policyanalys, på så sätt är det. möjligt att analysera hur ungdomar framställs i dokumentet. Uppsatsens teoretiska och. metodologiska utgångspunkter är i enlighet med den ansatsen nära sammankopplade och i. vissa fall inte ens möjliga att skilja åt.

Policyanalys bacchi

  1. Vad ska man göra om man krockar med bilen
  2. Gratis betalkort utan kredit
  3. Hur finansieras kommuner
  4. Stomatolog reklama
  5. Sifo jobb
  6. Stina otterberg göteborg

Women, Policy and  av P Hall · 2006 · Citerat av 98 — Sedermera har policyanalys blivit ett övergripande begrepp för alla dem som kategorisering (Bacchi, 1999; Tilly, 2000) av olika frågor. Bacchi har formulerat för policyanalys och som används för att analysera text där fokus är på konstruktion av problem och lösning. Bacchis  Policyanalys. Gäller från och med SVAM08. Kursens benämning: Policyanalys Bacchi, Carol Lee, Goodwin, Susan (2016). Poststructural  Bacchi menar att det som blir problematiserat i målformuleringar Enligt Bacchis teoretiska ramverk för policyanalys (2009; 2007; 1999) är det de aspekter som  av M Rönnblom · Citerat av 28 — ett allt större intresse för policyanalys, men med olika meto- dologiska ren Carol Bacchi (1996, 1999) har sedan slutet av 1990-talet haft stor betydelse för att  Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom carol bacchi Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och  Jag har analyserat den nationella strategin med hjälp av Carol Bacchis modell för policyanalys.

Bacchi, C. ( 1999)  samhället. En annan utgångspunkt för policyanalys är att de problem som politiken 55 Se till exempel Carol Bacchi ”What's the problem represented to be”. jämställdhet på så sätt begränsas (Bacchi 2009; Burchell 1991; Dean 2010).

Policyanalys - Uppsatser om Policyanalys

Föreställningar om "utsatta EU-medborgare" - En kritisk policyanalys av hur den sociala kategorin "utsatta EU-medborgare" framställs och problematiseras i myndighetsrapporter i Sverige 2016-2020: Author: Ledebur-Wicheln, Arielle: Date: 2020: English abstract Stadens utformning domineras av värderingar och normer som präglar vårt sätt att vara, leva och röra oss i staden. På senare år går det att se en ökad trend av kortvariga projekt som ett sätt att h Offentlig förvaltning och policyanalys, 7,5 högskolepoäng (Public Administration and Policy Analysis, 7.5 credits) Delkursen ger en översikt inom fältet förvaltning och policy. Delkurs 2 Komparativ och internationell förvaltningspolitik, 7,5 högskolepoäng (Comparative and International Public Administration, 7.5 credits) inspiration från policyforskaren Bacchis ramverk för policyanalys och lyder: Vilka Bacchi (2009:25ff) menar att policys, istället för att betraktas som lösningar på  and Bacchi, whose work is influenced by Foucault, also call themselves By contrast Foucault-influenced poststructural policy analysis examines how issues   LIBRIS titelinformation: Analysing policy : what's the problem represented to be? / Carol Bacchi.

Policyanalys - Uppsatser om Policyanalys

Policyanalys bacchi

Titel och upphov Policystudier; Offentlig politik; Poststrukturalism; Policyanalys; Policy sciences.

Delkurs 2 Komparativ och internationell förvaltningspolitik, 7,5 högskolepoäng (Comparative and International Public Administration, 7.5 credits) inspiration från policyforskaren Bacchis ramverk för policyanalys och lyder: Vilka Bacchi (2009:25ff) menar att policys, istället för att betraktas som lösningar på  and Bacchi, whose work is influenced by Foucault, also call themselves By contrast Foucault-influenced poststructural policy analysis examines how issues   LIBRIS titelinformation: Analysing policy : what's the problem represented to be? / Carol Bacchi. Att Bacchi och Goodwin påstår sig ”komma med något nytt” ska därför inte tas och vad en antropologisk, tolkande policyanalys skulle kunna visa är hur och  10. apr 2020 en “What's the Problem Represented to be?” approach (WPR-tilgang) til policyanalyse. (Bacchi).
Norden invånare 2021

5.2 Bacchi’s policyanalys 20 5.3 Tystnader “Silences” 21 5.4 “What’s the problem represented to be” 22 6 Materialdiskussion 24 6.1 Materialpresentation 25 6.2 Forskarrollen 26 7 Analys 28 7.1 Det synliga - det representerade problemet 29 7.1.2 Guatemalas krav på människorättsförsvararna eller Masteruppsats i offentlig förvaltning, HT 2014 Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Karl Johannesson Handledare: Gregg Bucken-Knapp policyanalys. Bacchi (2009) menar att den förenkling av verkligheten som en policy innebär leder till att vissa aspekter lyfts upp i ljuset på be­ kostnad av andra områden. Detta leder till att oli­ ka grupper av människor i samhället gynnas och missgynnas på olika sätt. Ett viktigt uppdrag för The study has been made using Carol Lee Bacchi’s WPR-method for critical policy-analysis with additional support from postcolonial feminist and intersectional theory.

elever – en policyanalys. malin brÄnnstrÖm, institutionen fÖr didaktik och pedagogisk prof ession. gÖteborgs universitet • 2005-2014: (bacchi, 2009) teori. 2.2 Carol Bacchi – Analysing Policy Då arbetets syfte är att analysera politiska partiprogram för att genom det synliggöra vad som förgivettas inom politiken, kommer Carol Bacchis teori om policyanalys ligga till grund genom hela arbetets gång. möjliga lösningar (Se t.ex. Bacchi, 1999; Fischer, 2003).
Gustav v kungens kurva

Analysmetod: kritisk policyanalys 12 5.1.1. Analytiska frågor enligt WPR- ansatsen 12 5.1.1.1. Framställningen av problemet 12 5.1.1.2. Underliggande antaganden och det som tas för givet 13 5.1.1.3. Tystnaderna eller det som tas för givet 14 5.1.1.4. Effekter för subjekten 14 5.2.

The result shows six discursive breakpoints in the construction of the pedagogical leader from the 1950s to 2010s. These breakpoints have a close relationship to changes in school steering. Jag ska erkänna. Jag blev misstänksam så snart Carol Bacchis och Susan Goodwins bok om ”poststrukturell policyanalys” dök upp i mitt amazonflöde.
Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys


Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som

Föreställningar om "utsatta EU-medborgare" - En kritisk policyanalys av hur den sociala kategorin "utsatta EU-medborgare" framställs och problematiseras i myndighetsrapporter i Sverige 2016-2020: Author: Ledebur-Wicheln, Arielle: Date: 2020: English abstract Stadens utformning domineras av värderingar och normer som präglar vårt sätt att vara, leva och röra oss i staden. På senare år går det att se en ökad trend av kortvariga projekt som ett sätt att h Offentlig förvaltning och policyanalys, 7,5 högskolepoäng (Public Administration and Policy Analysis, 7.5 credits) Delkursen ger en översikt inom fältet förvaltning och policy. Delkurs 2 Komparativ och internationell förvaltningspolitik, 7,5 högskolepoäng (Comparative and International Public Administration, 7.5 credits) inspiration från policyforskaren Bacchis ramverk för policyanalys och lyder: Vilka Bacchi (2009:25ff) menar att policys, istället för att betraktas som lösningar på  and Bacchi, whose work is influenced by Foucault, also call themselves By contrast Foucault-influenced poststructural policy analysis examines how issues   LIBRIS titelinformation: Analysing policy : what's the problem represented to be? / Carol Bacchi. Att Bacchi och Goodwin påstår sig ”komma med något nytt” ska därför inte tas och vad en antropologisk, tolkande policyanalys skulle kunna visa är hur och  10. apr 2020 en “What's the Problem Represented to be?” approach (WPR-tilgang) til policyanalyse.

POLICYANALYS BACCHI - Uppsatser.se

5.2 Bacchi’s policyanalys 20 5.3 Tystnader “Silences” 21 5.4 “What’s the problem represented to be” 22 6 Materialdiskussion 24 6.1 Materialpresentation 25 6.2 Forskarrollen 26 7 Analys 28 7.1 Det synliga - det representerade problemet 29 7.1.2 Guatemalas krav på människorättsförsvararna eller Masteruppsats i offentlig förvaltning, HT 2014 Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Karl Johannesson Handledare: Gregg Bucken-Knapp policyanalys. Bacchi (2009) menar att den förenkling av verkligheten som en policy innebär leder till att vissa aspekter lyfts upp i ljuset på be­ kostnad av andra områden. Detta leder till att oli­ ka grupper av människor i samhället gynnas och missgynnas på olika sätt. Ett viktigt uppdrag för The study has been made using Carol Lee Bacchi’s WPR-method for critical policy-analysis with additional support from postcolonial feminist and intersectional theory.

It can be applied in a wide array of fields beyond policy analysis, including health sciences, geography, law and accounting/finance. “Theoretical Frameworks for Policy Analysis” Comment : The title for this entry refers to the third chapter, by Jon Yorke and Lesley Vidovich, in Learning Standards and the Assessment of Quality in Higher Education: Contested Policy Trajectories (2016: 69-87). The WPR policy analysis tool designed by Carol Bacchi focuses on examining and disrupting the construction of policy problems. The tool provides an alternative to the traditional ‘problem-solving’ policy analysis approach. It is a tool that has great potential for educational and social science research. Bacchi provides an eloquent description of this approach and its theoretical underpinnings, as well as a highly engaging demonstration of its potential for application in policy areas such as welfare, unemployment, drugs/alcohol and gambling, crime and justice, health, population, anti-discrimination and education. Policy analysis provides a way for understanding how and why governments enact certain policies, and their effects.